Inverdan

Uitgangspunten

In 2003 stelde de gemeente het Masterplan Inverdan op. Hiermee is ingezet op een integrale herontwikkeling van het centrumgebied, waarmee zowel economisch en sociaal als ruimtelijk een slag wordt geslagen. Het programma bestaat uit drie deelgebieden:

  1. Het centrum
  2. Het aan de overkant van het spoor gelegen Zaans Hout
  3. De Overtuinen, aan de noordkant van het centrum

Doelstelling

Het Masterplan Inverdan en het bijbehorende stedenbouwkundig plan vormen de basis van de ontwikkelingen. De belangrijkste ruimtelijke doelstelling was het smeden van een eenheid van stationsgebied en kernwinkelgebied. Daarnaast moest het stadscentrum worden verbonden met de aan de overzijde van het spoor gelegen woonwijk Nieuw West. Door in te zetten op een hoge ruimtelijke kwaliteit, wilde de gemeente bereiken dat de Zaankanters zich in hun nieuwe centrum zouden herkennen en het zouden beschouwen als een aantrekkelijke plek om te winkelen en te verblijven.

Ruimtelijke visie

Stedenbouwkundige Sjoerd Soeters is uitgegaan van wat hij de ‘genius loci’ noemt, de geest van de plek. Kenmerkend voor de Zaanstreek zijn de aanwezigheid van veel groen en water, de combinatie van dorpse overzichtelijkheid en stedelijke dynamiek, en de unieke architectuur. Met behulp van deze ingrediënten veranderde Soeters de structuur van het centrum ingrijpend.

De openbare ruimte is ‘gekrompen’ en daarmee een stuk gezelliger geworden. Dit is gedaan door nieuwe gebouwen toe te voegen, een opgetilde stadsstraat aan te leggen en een gracht uit te graven in het kernwinkelgebied. Op de begane grond van de nieuwe gebouwen zijn altijd publieksfuncties gevestigd, zoals horeca en winkels. Dat zorgt voor veel bezoekers en een levendig openbaar gebied. De opgetilde stadsstraat, toegankelijk voor voetgangers en (in de toekomst) voor fietsers, slaat letterlijk en figuurlijk een brug tussen centrum, station en de woonwijk Nieuw West. De straat loopt over de drukke Provincialeweg heen en slecht daarmee een hinderlijke barrière. Langs die stadsstraat bevinden zich winkels, woningen, horecagelegenheden, een bioscoop, een hotel en het karakteristieke stadhuis.

De gracht, de derde grote ruimtelijke ingreep, heeft het kernwinkelgebied gemaakt tot een gezellige en verrassende plek waar je graag komt en blijft. Ook voor wie niet wil winkelen, maar even een terrasje wil pakken of een broodje wil eten.

Ga naar Zaanstad.nl