Architectuur

De gebouwen in het nieuwe centrum van Zaandam spreken een ‘herkenbare taal’. Ze zijn ‘verstaanbaar’ voor alle Zaankanters. In de ontwerpstijl is de traditionele Zaanse architectuur leidend. Die architectuur is uniek in Nederland. Opvallend is het ‘Zaanse groen’ in al zijn varianten en de platte ‘valse voorgevels’ van de woonhuizen. De valse voorgevel stamt uit de renaissance en heeft vooral tot doel gebouwen een imposante verschijning te geven. De traditionele Zaanse voorgevel is vaak niet meer dan één plank dik en krijgt ‘diepte’ door allerhande versieringen met witte krullen en zorgvuldig geplaatste witte raamkozijnen. De gevels zijn er in allerlei vormen: trapgevels, klokgevels, halsgevels, enzovoort. Hoe weelderiger de gevel is versierd, hoe rijker en voornamer van oudsher de bewoner was. 

Eenheid in stijl
Als architect is Sjoerd Soeters verantwoordelijk voor het ontwerp van het stadhuis. Verder is hij nog steeds bij het project betrokken als stedenbouwkundig supervisor. Hij ziet erop toe dat de ontwerpen van de architecten aansluiten op de uitgangspunten van het masterplan. Op deze manier wordt ook de eenheid in stijl bewaakt. Aan Inverdan werkt een keur aan beroemde architecten en ontwerpers. De namen van de architecten staan bij de projecten.

Ga naar Zaanstad.nl