Voortgang

Het programma Inverdan is nog volop in ontwikkeling. In het Masterplan Inverdan is op hoofdlijnen beschreven hoe het centrum van Zaandam eruit komt te zien. Elk halfjaar wordt een actualisatie opgesteld waarin de stand van zaken wordt gepresenteerd. Het Masterplan Inverdan, de hoofdrapporten, de bijlagen en de actualisaties kunt u vinden op de website van de gemeente Zaanstad.

Ga naar Zaanstad.nl